16 ઓગસ્ટ: પારસી નવું વર્ષ (Parsi New Year) 2022

 16 ઓગસ્ટ: પારસી નવું વર્ષ 2022

પારસી નવું વર્ષ જુલાઈ અથવા ઓગસ્ટ મહિનામાં ઉજવવામાં આવે છે. તે સામાન્ય રીતે નવરોઝ તરીકે ઓળખાય છે. તે પારસી સમુદાય દ્વારા શહેનશાહી કેલેન્ડરની તારીખો અનુસાર ઉજવવામાં આવે છે. વર્ષ 2022માં નવરોઝ 16 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે.


16 ઓગસ્ટ: પારસી નવું વર્ષ (Parsi New Year)  2022


નવરોઝ

  • નવરોઝનું નામ બે શબ્દો, 'નવ' અને 'રોઝ' પરથી પડ્યું છે. અંગ્રેજીમાં તેનો અર્થ "નવો દિવસ" થાય છે.
  • આ દિવસ સામાન્ય રીતે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાં ઉજવવામાં આવે છે, કારણ કે મોટાભાગની પારસી વસ્તી આ રાજ્યોમાં રહે છે.
  • આ દિવસની ઉજવણી માટે લોકો પરંપરાગત પારસી વાનગીઓ તૈયાર કરે છે. તેઓ ગાય છે, નૃત્ય કરે છે અને નવા વર્ષમાં ઉત્સાહ સાથે પ્રવેશ કરે છે.
  • પારસી કેલેન્ડરમાં, આ દિવસ ફરવર્દિનના પ્રથમ મહિનાના પ્રથમ દિવસે ઉજવવામાં આવે છે.

નવરોઝનો ઇતિહાસ

નવરોઝની ઉત્પત્તિ પૂર્વે 3,500 અને 3,000 ની વચ્ચેની છે. આ સમયગાળા દરમિયાન વર્તમાન ઈરાનમાં પ્રોફેટ જરથુસ્ત્ર દ્વારા પારસી ધર્મની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ઝોરોસ્ટ્રિયન ફિલસૂફીના અનુયાયીઓ વચ્ચે, આ દિવસને તે સમય તરીકે ગણવામાં આવે છે જ્યારે બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુનું નવીકરણ થાય છે. નવરોઝ શબ્દ જમશેદ સાથે સંકળાયેલો છે, જેણે સૌપ્રથમ ઝોરોસ્ટ્રિયન કેલેન્ડર રજૂ કર્યું હતું. તે પ્રાચીન સાસાનીયન સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ હતો. નવરોઝને જમશેદ-એ-નૌરોઝ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું