Join Telegram : Join Now..!


નોકરી વિષયક સમાચાર મેળવો : અહીંથી
"Syllabus"

GPSSB Gram Sevak Syllabus 2022 (PDF)

GPSSB Gram Sevak Syllabus 2022 (PDF) ગુજરાત ગ્રામ સેવક Exam Pattern Gujarat Panchayat Seva Selectio…

વધુ પોસ્ટ લોડ કરો પરિણામો મળ્યાં નથી