1082 જવાનોને (President’s Police Medal) રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ એનાયત

સ્વતંત્રતા દિવસ 2022 ના અવસર પર, 1082 પોલીસ કર્મચારીઓને "પોલીસ મેડલ" મળ્યો. તેમાંથી 347 જવાનોને વીરતા માટે પોલીસ મેડલ, 87 પોલીસ મેડલ વિશિષ્ટ સેવા માટે, જ્યારે 648 જવાનોને મેરીટોરીયસ સેવા બદલ પોલીસ મેડલ મળ્યા હતા. આ વર્ષે જમ્મુ અને કાશ્મીરના 109 CRPF જવાનો અને 108 પોલીસ કર્મચારીઓને વીરતા માટે પોલીસ મેડલ મળ્યો છે. તેમના ઉપરાંત, 7 કર્મચારીઓને વિશિષ્ટ સેવા માટે રાષ્ટ્રપતિ સુધારણા સેવા ચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો, જ્યારે 38 કર્મચારીઓને ગુણવત્તાયુક્ત સેવા માટે સુધારણા સેવા ચંદ્રક પ્રાપ્ત થયો.

1082 જવાનોને (President’s Police Medal) રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ એનાયત


રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ


રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ ભારતમાં કાયદા અમલીકરણના સભ્યોને એનાયત કરવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર 1 માર્ચ, 1951 ના રોજ સ્થાપિત કરવામાં આવ્યો હતો. તેને શરૂઆતમાં "રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ અને ફાયર સર્વિસ મેડલ" કહેવામાં આવતું હતું. તે વીરતા અથવા વિશિષ્ટ સેવા માટે આપવામાં આવે છે. વીરતા માટે પોલીસ મેડલને ઉચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે છે. તે દર વર્ષે પ્રજાસત્તાક દિવસ અને સ્વતંત્રતા દિવસ પર રજૂ કરવામાં આવે છે. આ મેડલની વિશેષતાઓમાં સમાવેશ થાય છે;
  • તે કાંસાનું બનેલું છે અને આકારમાં ગોળાકાર છે. તેનો વ્યાસ 35 મીમી છે.
  • પોલીસ મેડલના આગળના ભાગમાં મધ્યમાં ભારતનું રાજ્ય પ્રતીક છે, ઉપર પોલીસ મેડલ શબ્દો છે અને દેવનાગરી લિપિમાં નીચે રાજ્યનું સૂત્ર 'સત્યમેવ જયતે' લખેલું છે.
  • મેડલની બંને બાજુએ બે પાંચ-પોઇન્ટેડ સ્ટાર્સ હાજર છે.
  • મેડલની કિનાર પર પ્રાપ્તકર્તાનું નામ લખેલું છે.
  • વીરતા માટે રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

આ પુરસ્કાર "જીવન અને સંપત્તિ બચાવવામાં, અથવા અપરાધને રોકવા અથવા ગુનેગારોની ધરપકડ કરવામાં બહાદુરી" માટે આપવામાં આવે છે. તે દેશની પોલીસ સેવાના કોઈપણ સભ્યને પ્રસ્તુત કરી શકાય છે, સેવામાંનો રેન્ક અથવા સમય ધ્યાનમાં લીધા વિના. એવોર્ડ પ્રાપ્તકર્તાઓને માસિક સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવે છે. તે તેમને નિવૃત્તિમાં પણ આપવામાં આવે છે. જો પ્રાપ્તકર્તા મૃત્યુ પામે છે, તો હયાત જીવનસાથીને સ્ટાઈપેન્ડ ચૂકવવામાં આવે છે.

વિશિષ્ટ સેવા માટે રાષ્ટ્રપતિ પોલીસ મેડલ

પોલીસ સેવા અથવા કેન્દ્રીય પોલીસ અને સુરક્ષા સંસ્થાઓમાં ઓછામાં ઓછા 21 વર્ષ સુધી સેવા આપી હોય તેવા કર્મચારીઓને "લાંબી અને વિશિષ્ટ સેવા" માટે આ મેડલ આપવામાં આવે છે.
Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું