જિલ્લા પંચાયત પાટણ 56 CHO પોસ્ટ માટે ભરતી 2022

જીલ્લા પંચાયત  પાટણ  ભરતી 2022 : પાટણ જિલ્લામાં રાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન (એનએચએમ ભરતી) હેઠળ 11 મહિનાની કરાર  આધારિત ખાલી જગ્યા  ભરવા  માટે જિલ્લા પંચાયત પાટણ દ્વારા કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર (સીએચઓ)  માટે 56 જગ્યાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી  છે. BAMS, GNM Bsc નર્સિંગ ફ્રેશર કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર પોસ્ટ 2022 માટે DP CHO પાટણ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 12.08.2022 પહેલાં આરોગ્યસાથી HRMS પર ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.પાટણ સીએચઓ - કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર ભરતી 2022


જીલ્લા પંચાયત પાટણ ભરતી 2022: કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર (CHO) ની જગ્યાઓની ભરતી માટે  ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 05/08/2022 થી શરૂ કરવામાં આવી છે.  જીલ્લા પંચાયત પાટણ  સીએચઓ ભરતી 2022 સંબંધિત પાત્રતા અને વિગતો તપાસો જે  આ લેખમાં આપવામાં આવી છે.

સંસ્થા નુ નામજીલ્લા પંચાયત પાટણ
પોસ્ટના નામકોમ્યુનિટી આરોગ્ય અધિકારી (CHO)
કુલ ખાલી જગ્યાઓ56
નોકરીના પ્રકારકરાર આધારિત
છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન

CHO ભરતી પાટણ  2022 :   પોસ્ટની વિગતો

પોસ્ટનું નામલાયકાતકુલ ખાલી જગ્યાઓપગાર
કોમ્યુનિટી આરોગ્ય અધિકારી (CHO)BAMS, GNM / નર્સિંગ56રૂ.25,000/- + પ્રોત્સાહન

પસંદગી પ્રક્રિયા: CHO ભરતી પાટણ  2022

પ્રાપ્ત અરજીઓના આધારે, ઓથોરિટી તમને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પસંદ કરશે. તેની જાણ હવે પછી કરવામાં આવશે.

CHO ભરતી પાટણ  2022  કેવી રીતે ફોર્મ ભરવું?

અરજી પત્રક, લાયકાત અને ભરતી માટેની શરતો નીચે આપેલી સીધી લિંક પરથી મેળવી શકાય છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ arogyasathi.gujarat.gov.in પર ઓનલાઈન અરજી કરવી જોઈએ.

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:શરૂઆતની તારીખ05.08.2022
છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાની તારીખથી 07 દિવસની અંદર

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:

પાટણ  સીએચઓ ભરતી સૂચના અને ઓનલાઈન 2022 અરજી કરોઅહીં ડાઉનલોડ કરો
નવીનતમ જોબ અપડેટ માટે ટેલિગ્રામમાં જોડાઓહવે જોડાઓ…

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું