14 સપ્ટેમ્બર: હિન્દી દિવસ (Hindi Diwas)

હિન્દી એ ભારતની 22 અનુસૂચિત ભાષાઓમાંની એક છે અને લગભગ 40% ભારતીય વસ્તી દ્વારા બોલાય છે. દર વર્ષે 14 સપ્ટેમ્બર હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.દર વર્ષે હિન્દી દિવસના અવસરે રાષ્ટ્રપતિ ભાષા પ્રત્યેના યોગદાન માટે લોકોને રાજભાષા પુરસ્કાર પ્રદાન કરે છે.
માત્ર 14 સપ્ટેમ્બર જ શા માટે?

14 સપ્ટેમ્બરે હિન્દી દિવસની ઉજવણી બંધારણ સભા દ્વારા હિન્દીને સત્તાવાર ભાષા તરીકે અપનાવવાની યાદમાં છે. તે 14 સપ્ટેમ્બર, 1950 ના રોજ, દેવનાગરી લિપિમાં લખાયેલ, હિન્દીને ભારતીય પ્રજાસત્તાકની સત્તાવાર ભાષાઓમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી.


વિશ્વ હિન્દી દિવસ (Hindi Diwas)

10 જાન્યુઆરીએ વિશ્વ હિન્દી દિવસ ઉજવવામાં આવે છે અને તેના દ્વારા વૈશ્વિક સ્તરે હિન્દી ભાષા વિશે જાગૃતિ ફેલાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવે છે. વિશ્વ હિન્દી દિવસનો ઉદ્દેશ્ય વૈશ્વિક સ્તરે હિન્દી ભાષાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે જ્યારે રાષ્ટ્રીય સ્તરે સમગ્ર દેશમાં હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. 10 જાન્યુઆરી, 1975ના રોજ નાગપુરમાં પ્રથમ વિશ્વ હિન્દી સંમેલન યોજાયું હતું. આ કોન્ફરન્સમાં 30 દેશોના પ્રતિનિધિઓએ ભાગ લીધો હતો. આ પરિષદની યાદમાં, ભારત સરકારે 2006 થી 10 જાન્યુઆરીને વિશ્વ હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું હતું.
હિન્દીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે બંધારણીય આદેશ

કલમ 120, કલમ 210, કલમ 343, કલમ 344 અને કલમ 348 થી 351 જેવી વિવિધ બંધારણીય જોગવાઈઓનો હેતુ હિન્દીને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું