સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ભરતી 2022 : પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ગાંધીધામ ભરતી 2022 :  સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી(સુરક્ષા સેતુ ટીમ) એ 11 મહિનાની  કરાર  આધારિત ખાલી જગ્યા ભરવા માટે પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ માટે ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે . ઉમેદવારો આ ભરતી માટે અરજી કરી શકે છે જેમને સંબંધિત વિષયમાં એકાઉન્ટિંગ જ્ઞાન છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો જાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 05 દિવસની અંદર તેમની અરજી મોકલી શકે છે.


સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ભરતી 2022

સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ભરતી 2022: પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટની જગ્યાઓની ભરતી માટે  ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા 16/09/2022 થી શરૂ કરવામાં આવી છે  પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ ભારતી કચ્છ સંબંધિત યોગ્યતા અને વિગતો તપાસો જે આ લેખમાં આપવામાં આવી છે.

સંસ્થા નુ નામસુરક્ષા સેતુ સોસાયટી
પોસ્ટના નામપ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટ
કુલ ખાલી જગ્યાઓઉલ્લેખ નથી
નોકરીના પ્રકારકરાર આધારિત
છેલ્લી તાજાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 05 દિવસની અંદર.
એપ્લિકેશન મોડઑફલાઇનસુરક્ષા સેતુ સોસાયટી 2022 : પોસ્ટની વિગતો

પોસ્ટનું નામલાયકાતપગાર
પ્રોજેક્ટ કન્સલ્ટન્ટએકાઉન્ટિંગ જ્ઞાનરૂ. 12,000/- થી રૂ. 15,000/-
પસંદગી પ્રક્રિયા: સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી 2022 ભારતી 2022

  • પ્રાપ્ત અરજીઓના આધારે, ઓથોરિટી તમને રૂબરૂ મુલાકાત માટે પસંદ કરશે.સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી 2022 ભરતી કેવી રીતે ફોર્મ ભરી શકાય ?

  • રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અહીં મોકલી શકે છેઃ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી ગાંધીધામ (જાહેરાતનો સંદર્ભ લો.)

મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

છેલ્લી તારીખજાહેરાત પ્રકાશિત થયાના 05 દિવસની અંદર.
પ્રકાશન તારીખ: 19/09/2022
મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:
સૂચનાઅહીં ડાઉનલોડ કરો
નવીનતમ જોબ અપડેટ માટે ટેલિગ્રામમાં જોડાઓહવે જોડાઓ…


Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું