500 શહેરોને "સફાઈ મિત્ર સલામત શહેરો" તરીકે જાહેર કરાયા

સરકારી ડેટા અનુસાર, ભારતમાં 500 શહેરોએ પોતાને 'સફાઈ મિત્ર સલામત શહેરો' તરીકે જાહેર કર્યા છે. આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ સંસ્થાકીય ક્ષમતા, સાધનસામગ્રીના ધોરણો અને માનવબળના સંદર્ભમાં તમામ શહેરોએ પર્યાપ્તતા હાંસલ કરી છે.
મુખ્ય બિંદુ

  • તમામ શહેરો હવે સફાઈ મિત્રો માટે સલામત કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ પ્રદાન કરી રહ્યાં છે.
  • "સફાઈ મિત્ર સલામત શહેર" ઘોષણા સ્વચ્છ ભારત મિશન-અર્બન હેઠળ ટકાઉ સ્વચ્છતા પ્રથાઓને પ્રોત્સાહન આપવાના ધ્યેયને અનુરૂપ છે.
  • આ પગલું દરેક 'મેનહોલ'ને 'મશીન હોલ'માં રૂપાંતરિત કરવામાં ઉત્પ્રેરક તરીકે કામ કરશે. આ મેન્યુઅલ સ્કેવેન્જિંગની પ્રથાને દૂર કરવામાં મદદ કરશે.
સફાઈ મિત્ર સુરક્ષા ચેલેન્જકેન્દ્રીય આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલયે 19 નવેમ્બર, 2020 ના રોજ વિશ્વ શૌચાલય દિવસ નિમિત્તે સફાઈ મિત્ર સુરક્ષા ચેલેન્જ શરૂ કરી હતી. તે ભારતના 243 શહેરોમાં તમામ ગટર અને સેપ્ટિક ટાંકીની સફાઈ કામગીરીને યાંત્રિક બનાવવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે લોન્ચ કરવામાં આવી હતી. આ અભિયાન 19 નવેમ્બર, 2020 થી ઓગસ્ટ 2021 સુધી લાગુ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પડકારનો ઉદ્દેશ ગટર અને સેપ્ટિક ટાંકીઓની જોખમી સફાઈને દૂર કરવાનો હતો. તેણે 30 એપ્રિલ, 2021 સુધીમાં તમામ ગટર અને સેપ્ટિક ટાંકીની સફાઈને યાંત્રિક બનાવવાનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યું છે.

વિશ્વ શૌચાલય દિવસ

યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા 19 નવેમ્બરને 2013 માં "વિશ્વ શૌચાલય દિવસ" તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તે સરકારો અને ભાગીદારોના સહયોગથી યુએન-વોટર દ્વારા સંચાલિત થાય છે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું