મંડલા ભારતનો પ્રથમ 'કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર' જિલ્લો બન્યો છે

મધ્યપ્રદેશનો આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતો મંડલા જિલ્લો ભારતનો પ્રથમ "કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર" જિલ્લો બન્યો છે. 2011 ના સર્વેક્ષણ દરમિયાન, મંડલા જિલ્લામાં સાક્ષરતા દર 68% હતો. 2020 ના અન્ય અહેવાલમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યું છે કે, આ જિલ્લામાં, 2.25 લાખથી વધુ લોકો સાક્ષર નથી, જેમાંથી મોટાભાગના જંગલ વિસ્તારના આદિવાસીઓ છે.
મુખ્ય બિંદુ

આદિવાસીઓ વારંવાર સત્તાધીશોને ફરિયાદ કરતા હતા કે તેઓ પૈસાની છેતરપિંડીનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ હતું કે આદિવાસીઓ કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર ન હતા.
લોકોને કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર બનાવવા માટે, મહિલાઓ અને વરિષ્ઠ નાગરિકોને શિક્ષિત કરવા માટે શાળા શિક્ષણ વિભાગ, આંગણવાડી અને સામાજિક કાર્યકર્તાઓ, મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગના સહયોગથી સ્વતંત્રતા દિવસ 2020 પર એક મોટું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ ઝુંબેશ સાથે, સમગ્ર જિલ્લો બે વર્ષમાં કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર જિલ્લામાં ફેરવાઈ ગયો છે.
મંડલા આ સ્થાને પહોંચનાર ભારતનો પ્રથમ જિલ્લો છે, જ્યાં દરેક વ્યક્તિ પોતાના નામ લખી, વાંચી અને ગણી શકે છે.


કાર્યાત્મક સાક્ષરતા

કાર્યાત્મક સાક્ષરતામાં વાંચન અને લેખન કૌશલ્યોનો સમાવેશ થાય છે જે રોજિંદા જીવન અને રોજગાર કાર્યોના સંચાલન માટે જરૂરી છે. આવા કાર્યો માટે મૂળભૂત સ્તરની બહાર વાંચન કુશળતા જરૂરી છે. જ્યારે વ્યક્તિ પોતાનું નામ લખવા, ગણવા અને હિન્દીમાં અથવા પ્રબળ ભાષા સિવાયની અન્ય ભાષામાં વાંચવા અને લખવામાં સક્ષમ હોય ત્યારે તેને કાર્યાત્મક રીતે સાક્ષર કહેવામાં આવે છે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું