નમસ્તે યોજના શું છે? | NAMASTE Scheme

નમસ્તે યોજના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રાલય અને આવાસ અને શહેરી બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા સંયુક્ત રીતે શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે કેન્દ્રીય ક્ષેત્રની યોજના છે. આ યોજના સ્વચ્છતા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જાળવણી અને સંચાલનમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપનારને ઓળખવા માટે સક્ષમ ઇકોસિસ્ટમ બનાવીને સમગ્ર શહેરી ભારતમાં સફાઇ કર્મચારીઓને સલામતી અને ગૌરવ પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.
યોજનાની વિશેષતાઓ

  • આ યોજના સફાઈ કર્મચારીઓને ટકાઉ આજીવિકા પૂરી પાડવા અને સલામતી સાધનો અને મશીનોની પહોંચ વધારવા ઉપરાંત તેમની વ્યવસાયિક સલામતી વધારવાનો પ્રયાસ કરે છે.
  • તેનો ઉદ્દેશ્ય વૈકલ્પિક આજીવિકા સહાયની પહોંચ પ્રદાન કરવાનો અને સફાઈ કર્મચારીઓની નબળાઈઓને ઘટાડવાનો છે.
  • આ યોજના સફાઈ કર્મચારીઓને સ્વ-રોજગાર અને કુશળ વેતન રોજગારની તકો મેળવવા માટે સક્ષમ બનાવશે.
  • આ યોજના સફાઈ કર્મચારીઓ પ્રત્યે નાગરિકોના વર્તનમાં પરિવર્તન લાવશે અને સલામત સ્વચ્છતા સેવાઓની માંગમાં વધારો કરશે.
યોજનાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્યો
  • સમગ્ર ભારતમાં સ્વચ્છતા કામગીરીમાં શૂન્ય મૃત્યુ હાંસલ કરવા
  • કુશળ કામદારો દ્વારા સ્વચ્છતાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેની ખાતરી કરવી
  • સફાઈ કામદારો માનવ મળમૂત્ર સાથે સીધા સંપર્કમાં ન આવે તેની ખાતરી કરવી
  • સ્વચ્છતા કામદારોને સ્વચ્છતા સાહસો ચલાવવાનો અધિકાર છે તેની ખાતરી કરવી
  • તમામ ગટર અને સેપ્ટિક ટાંકી સ્વચ્છતા કામદારો (SSWs) માટે વૈકલ્પિક આજીવિકા માટે ઍક્સેસ પ્રદાન કરવી

નમસ્તે યોજના હેઠળ, ગટર અથવા સેપ્ટિક ટાંકીના કામદારોની ઓળખ કરવામાં આવશે અને જોખમી સફાઈ કાર્યોમાં રોકાયેલા અનૌપચારિક કર્મચારીઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. આ યોજના કૌશલ્ય વિકાસ માટે જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા માટે મંત્રાલયોને કામદારો અને તેમના પરિવારો સુધી પહોંચવામાં સક્ષમ બનાવશે.

Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું