ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા ચીફ ઓફિસર, સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સ્ટેટ ટેક્સ કમિશનર જેવી વિવિધ વર્ગ ૧ -૨ ની ૨૪૫ જગ્યાઓ માટે ભરતી ૨૦૨૨

GPSC Recruitment 2022 for 245 State Tax Officer, Chief Officer and Other Posts | GPSC Apply Online 245 Bharti Notification @gpsc-ojas.gujarat.gov.in

ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન ( GPSC ભરતી 2022 ) દ્વારા વર્ગ 1 અને વર્ગ 2 ની કુલ 245 જગ્યાઓ માટે ફરીથી ભરતી માટે જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે. GPSC એ ચીફ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ), સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સ્ટેટ ટેક્સ કમિશનર, ચીફ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર જેવી વિવિધ 245 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડી છે પાત્ર ઉમેદવારો 09/09/2022 પહેલા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

GPSC Recruitment 2022 for 245 State Tax Officer, Chief Officer and Other PostsGPSC દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ નોટિફિકેશન મુજબ ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશનમાં ચીફ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર (સિવિલ), સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ ટેક્સ ઓફિસર, ચીફ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ કમિશનરની નોકરીઓ શોધી રહેલા તમામ રસ ધરાવતા ઉમેદવારો માટે આ એક સારી તક છે .

245 STO, ચીફ ઓફિસર અને અન્ય પોસ્ટ માટે GPSC ભરતી 2022
GPSC ભરતી 2022: આ ભરતીની સૂચનામાં, ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન (GPSC) એ મદદનીશ રાજ્ય કર કમિશનર (સહાયક રાજ્ય વેરા કમિશ્નર), રાજ્ય કર અધિકારી (રાજ્ય વેરા અધિકારી), જિલ્લા નિરીક્ષક (જમીન કચેરી) (જીલ્લા નિરીક્ષક) માટે 245 જગ્યાઓની જાહેરાત કરી છે. GPSC ભરતી નોટિફિકેશન 12મી ઑગસ્ટ 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઑનલાઇન એપ્લિકેશન @gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર 25.08.2022થી શરૂ થશે. ઉમેદવારો GPSC ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 245 GPSC ભરતી 2022 માટે 09.09.2022 સુધી અરજી કરી શકે છે. GPSC ભરતી અન્ય વિગતો નીચે આપેલ છે:

સંસ્થા નુ નામગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ
પોસ્ટના નામવિવિધ
કુલ ખાલી જગ્યા245
પોસ્ટવર્ગ-1 અને વર્ગ-2
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
અરજી શરૂ થવાની તારીખ25/08/2022
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ09/09/2022
શૈક્ષણિક લાયકાતશૈક્ષણિક લાયકાત વિશે સંપૂર્ણ વિગતો જાણવા અહીં ક્લિક કરો
સૂચનાસૂચના જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર વેબસાઇટgpsc.gujarat.gov.in
GPSC ભરતી 2022 : પોસ્ટ મુજબની વિગતો
મહત્વપૂર્ણ નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટેની સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો.

પોસ્ટનું નામખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા
મદદનીશ ઈજનેર (સિવિલ) વર્ગ 277
કાયદા અધિકારી વર્ગ 201
વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક અધિકારી (મેડિસિન) વર્ગ 102
ક્યુરેટર વર્ગ 205
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)05
કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)19
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)13
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (સિવિલ)21
Assistant State Tax Commissioner (સહાયક રાજ્ય વેરા કમિશ્નર)28
Assistant Commissioner (મદદનીશ કમિશ્નર આદિજાતિ વિકાસ)4
Social Welfare Officer (સમાજ કલ્યાણ અધિકારી)01
District Inspector (Land Office) (જીલ્લા નિરીક્ષક જમીન દફતર)06
સહાયક નિર્દેશક01
Chief Officer (નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી)12
State Tax Officer(રાજ્ય વેરા અધિકારી)50
ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ દ્વારા વિવિધ ચીફ ઓફિસર, સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર, આસિસ્ટન્ટ સ્ટેટ ટેક્સ કમિશનર વર્ગ ૧ -૨ ની ૨૪૫ જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત PSC ભરતી 2022 – પાત્રતા માપદંડ
શૈક્ષણિક લાયકાત:  ઉમેદવાર  માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી સ્નાતકની ડિગ્રી ધરાવતો હોવો જોઈએ  . વધુ વિગતો જાહેરાતનો સંદર્ભ લો.

ઉંમર મર્યાદા:

જાહેરાત નો સંદર્ભ લો.

અરજી ફી:

જાહેરાત નો સંદર્ભ લો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

GPSC પસંદગી પ્રક્રિયા 2022- પ્રારંભિક, મુખ્ય અને ઇન્ટરવ્યુ

GPSC 2022 ની પસંદગી પ્રક્રિયા ત્રણ તબક્કામાં હાથ ધરવામાં આવશે. આ 3 તબક્કામાં  પ્રારંભિક પરીક્ષા, મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા અને ઇન્ટરવ્યૂનો સમાવેશ થાય છે . જે ઉમેદવારો પ્રારંભિક પરીક્ષામાંથી પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા તેઓને પછી મુખ્ય પરીક્ષા માટે બોલાવવામાં આવે છે.

GPSC ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરી શકાય?

GPSC ભારતી 2022 માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલ સરળ પગલાં અનુસરો

  • પ્રથમ, યોગ્યતા માટે સત્તાવાર સૂચના તપાસો
  • નીચે આપેલ ઓનલાઈન એપ્લાય લિંક  @www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in પર ક્લિક કરો
  • જાહેરાત શોધવા માટે “  GPSC ભરતી ” પર ક્લિક કરો, જાહેરાત પર ક્લિક કરો.
  • સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો.
  • જો તમે લાયક ઉમેદવાર છો તો તમે ઓનલાઈન અરજી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
  • પૂછવામાં આવેલી તમામ વ્યક્તિગત વિગતો સાથે અરજી ફોર્મ ભરો.
  • અરજી ફી ચૂકવો.
  • ભાવિ સંદર્ભ માટે OJAS એપ્લિકેશન ફોર્મ છાપો.
મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ25.08.2022 (રાત્રે 01:00 વાગ્યે)
સબમિશનની છેલ્લી તારીખ09.09.2022 (01:00 pm)
મહત્વપૂર્ણ કડીઓ:
GPSC ભરતી 2022 ટૂંકી સૂચના PDF ડાઉનલોડ કરોડાઉનલોડ કરો
GPSC ભરતી 2022 ની વિગતવાર જાહેરાત PD ડાઉનલોડ કરોએફડાઉનલોડ કરો
GPSC ભરતી 2022 ઓનલાઇન લિંક લાગુ કરોહવે અરજી કરો
faqs

1. GPSC ભરતી 2022 દ્વારા કેટલી ખાલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે?
રાજ્ય કર અધિકારી, જિલ્લા નિરીક્ષક (જમીન કચેરી), મદદનીશ રાજ્ય કર કમિશનર (સહાયક રાજ્ય વેરા કમિશ્નર) અને અન્ય જગ્યાઓ માટે કુલ 245 જગ્યાઓની ભરતી કરવામાં આવશે.

2. GPSC ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ શું છે?
ઉમેદવારો 09.09.2022 સુધી અરજીઓ સબમિટ કરી શકે છે.

3. GPSC ભરતી 2022 માટે કેવી રીતે અરજી કરવી?
પ્રથમ, પાત્રતા માટેની અધિકૃત સૂચના તપાસો @www.gpsc-ojas.gujarat.gov.in 
ઉપર આપેલ ઓનલાઈન અરજી લિંક પર ક્લિક કરો 
જાહેરાત શોધવા માટે “ GPSC ભરતી ” પર ક્લિક કરો, જાહેરાત પર ક્લિક કરો. 
સૂચના ખુલશે તેને વાંચો અને યોગ્યતા તપાસો. 
જો તમે લાયક ઉમેદવાર છો તો તમે ઓનલાઈન અરજી કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે.
પૂછવામાં આવેલી તમામ વ્યક્તિગત વિગતો સાથે અરજી ફોર્મ ભરો. 
અરજી ફી ચૂકવો. 
ભાવિ સંદર્ભ માટે OJAS એપ્લિકેશન ફોર્મ છાપો.

4. GPSC ભરતી 2022 માટે જરૂરી લાયકાત શું છે?
ઉમેદવાર બેચલર ડિગ્રી ધરાવતો હોવો જોઈએ.Post a Comment

વધુ નવું વધુ જૂનું